S. 4-1632 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, ter verduidelijking van de gevallen waarin een uitzondering kan worden toegestaan op het principe dat een verblijfsmachtiging in het buitenland aangevraagd moet worden
Jurgen Ceder    Yves Buysse    Nele Jansegers    Anke Van dermeersch   

politiek asiel
discretionaire macht
vertegenwoordiger van lokale of regionale autoriteit
illegale migratie
minister
asielzoeker
toelating van vreemdelingen
buitenlandse staatsburger
verblijfsrecht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1632/1 4-1632/1 (PDF) Wetsvoorstel 3/2/2010
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
3/2/2010   Indiening Doc. 4-1632/1 4-1632/1 (PDF)
4/2/2010   Inoverwegingneming
4/2/2010   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
4/2/2010   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd