Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-809

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 29 december 2010

aan de minister van Justitie

Penitentiaire instellingen - Methadongebruik

strafgevangenis
gedetineerde
drugverslaving
officiŽle statistiek

Chronologie

29/12/2010Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4379

Vraag nr. 5-809 d.d. 29 december 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Aan personen met (zware) drugsverslaving wordt in bepaalde gevallen methadon of een ander drugvervangend middel toegediend. In antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 4-5695 gaf u de cijfers over het methadongebruik in de gevangenissen.

Graag had ik van de minister per penitentiaire instelling een nieuwe stand van zaken gekregen.

Hoeveel gevangenen volgen op dit ogenblik een methadonbehandeling? Graag kreeg ik een totaalcijfer, alsook een opsplitsing per penitentiaire instelling.

Wat is ondertussen de kostprijs per gevangene en de totale kostprijs op jaarbasis?

Uit uw vorig antwoord bleek dat de kostprijs niet wordt teruggevorderd van de gedetineerde. Is dit nog steeds het geval of wordt een dergelijke behandeling ondertussen wel doorgerekend, bijvoorbeeld aan gedetineerden die dit financieel kunnen dragen of aan hen die de behandeling eenzijdig stopzetten (waardoor de gemaakte kosten weggegooid geld zijn)?