Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8977

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 8 mei 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

De personeelstekorten bij de scheepvaartpolitie

maritiem toezicht
politie
tekort aan arbeidskrachten
politiecontrole

Chronologie

8/5/2013 Verzending vraag
10/12/2013 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3475

Vraag nr. 5-8977 d.d. 8 mei 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Begin dit jaar raakte bekend dat de diensten van de scheepvaartpolitie in (Oostende en) Zeebrugge kamp(t)en met een ernstig personeelstekort. De korpsen zouden draaien op een bezetting van drie vierde van het aantal personeelsleden dat normaal nodig zou zijn om de goede werking te verzekeren.

In januari stelde ook het ACV aan de kaak dat de scheepvaartpolitie met steeds minder manschappen steeds meer opdrachten moet vervullen. Bij die gelegenheid kondigde de vakbond ook aan dringend met de politie rond de tafel te willen zitten, gezien het feit dat stilaan de algemene/nationale veiligheid in gevaar dreigde te komen.

Graag had ik een antwoord gekregen op volgende vragen:

1) Is er ondertussen al overleg geweest tussen de minister en de vertegenwoordigers van de scheepvaartpolitie?

2) Zo ja, werden door de minister concrete toezeggingen gedaan?

3) Welke maatregelen werden ondertussen genomen om het probleem van het personeelstekort bij de scheepvaartpolitie van Zeebrugge en Oostende op te lossen?

4) Is er sprake van verminderde controles op binnenvarende schepen? Graag de reeds gekende cijfers voor 2013 in vergelijking met het aantal controles in 2011 en 2012.

5) Is er sprake van verminderde controles op drugs en/of illegale immigratie? Graag de reeds gekende cijfers voor 2013 in vergelijking met het aantal controles in 2011 en 2012.

6) In februari 2011 werd er reeds voor gewaarschuwd dat het aantal mensen dat doorgaans voor een grenscontrole wordt ingezet, sterk onder het minimum ligt dat door de Schengen-commissie werd bepaald. Is dat vandaag nog steeds het geval?

Antwoord ontvangen op 10 december 2013 :

Bij SPN Oostende waren er eind april 2013 in totaal 61 van de voorziene 80 personeelsleden aanwezig; bij de SPN Zeebrugge waren er dat 68 op 81.

Er zijn momenteel drie bedieningen voor inspecteur vacant bij de SPN Oostende en één bediening bij de SPN Zeebrugge. Daarnaast zullen er in de loop van 2013 nog zes bedieningen worden geopend bij de SPN Oostende en vier bedieningen bij de SPN Zeebrugge.

Er is geen sprake van verminderde controles op drugs en illegale immigratie.

We hebben geen opmerkingen ontvangen van de Schengen evaluatiecommissie, die via controles nagaat of de lidstaten voldoen aan de opgelegde normen.