Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-737

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 28 december 2010

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen

Nationale Loterij - Personeel - Taalaanhorigheid

Nationale Loterij
overheidsapparaat
officiŽle statistiek
taalgebruik

Chronologie

28/12/2010 Verzending vraag
8/2/2011 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-736

Vraag nr. 5-737 d.d. 28 december 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Pdata is het elektronische bestand dat een statistisch overzicht geeft van het personeel van de Belgische staat en via het internet raadpleegbaar is. Raadpleegt men dit bestand dan blijkt dat momenteel geen enkel gegeven beschikbaar is voor de Nationale Loterij.

Kan u mij daarom voor deze instelling meedelen, telkens opgesplitst volgens taalaanhorigheid:

1. hoeveel personeelsleden er in 2010 (bij voorkeur op datum van 30 juni 2010) in dienst waren, uitgedrukt in voltijdse eenheden;

2. hoeveel statutaire en contractuele personeelsleden er waren (en desgevallend hoeveel personeelsleden nog een ander statuut hebben)?

Graag kreeg ik ook een verdeling van de betrekkingen over de verschillende niveaus.

Antwoord ontvangen op 8 februari 2011 :

Onderstaande tabel geeft een volledig overzicht, per niveau (klasse), van het personeelsbestand van de Nationale Loterij, uitgedrukt in voltijdse eenheden (VTE).

Alle personeelsleden van de Nationale Loterij zijn contractueel. Volledigheidshalve kan gemeld worden dat er in de NV van publiek recht Nationale Loterij een directiecomité is ingericht waarvan de zes leden (3N en 3F), conform artikel 11,paragraaf 1, van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, een zelfstandigenstatuut hebben.

Functieklasse

VTE per Klasse op 30 juni 2010


Totaal

VTE per taal N

VTE per taal F

Klasse 2

9

5

4

Klasse 3

15

8

7

Klasse 4

67

41

26

Klasse 5

112

59

53

Klasse 6

134

65

69

Klasse 7

38

22

16

Klasse 8

8

3

5

TOTAAL

383

203

180