Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6300

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 22 mei 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken

Turkije - Asielaanvragen - Lijst van veilige landen - Europese Unie

Turkije
politiek asiel
asielzoeker
officiŽle statistiek

Chronologie

22/5/2012 Verzending vraag
10/6/2012 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6301

Vraag nr. 5-6300 d.d. 22 mei 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op vrijdag 11 mei keurde de ministerraad de lijst van veilige landen goed. Het zou gaan om zeven landen, meer bepaald AlbaniŽ, BosniŽ-Herzegovina, MacedoniŽ, Kosovo, ServiŽ, Montenegro en India. Asielaanvragers uit voornoemde landen maken weinig kans om in BelgiŽ asiel te krijgen en hun asielaanvraag zal dan ook binnen de vijftien dagen worden behandeld.

Hoogst opmerkelijk is dat Turkije, dat nochtans al zeven jaar de status van kandidaat-lidstaat van de Europese Unie geniet, in deze lijst ontbreekt.

Graag een antwoord op onderstaande vragen:

1) Welke zijn de redenen waarom een land als India wťl, en Turkije niet in de lijst van veilige landen werd opgenomen?

2) Betekent dit dat de regering Turkije als een onveilig land beschouwt?

3) Hoe rijmt de regering het ontbreken van Turkije in de lijst van veilige landen met het feit dat Turkije al zeven jaar kandidaat-lidstaat is?

4) Hoeveel asielaanvragen van Turkse staatsburgers werden sinds het begin van de toetredingsonderhandelingen in 2005 ingediend? Hoeveel werden er effectief erkend?

Antwoord ontvangen op 10 juni 2012 :

Ik informeer het geachte lid dat zijn vraag onder de bevoegdheid valt van de Staatssecretaris voor asiel, Vreemdeligenzaken en Intergratie sociale, mevrouw Maggie De Block.