S. 5-680 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie inzake de noodzaak van een nieuw internationaal bechermingsregime voor vluchtelingen
Yves Buysse    Jurgen Ceder    Bart Laeremans    Anke Van dermeersch   

internationaal humanitair recht
vluchteling
motie van het Parlement
internationaal humanitair recht
asielzoeker
UNHCR
politiek asiel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-680/1 5-680/1 (PDF) Voorstel van resolutie 25/1/2011
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
25/1/2011   Indiening Doc. 5-680/1 5-680/1 (PDF)
17/2/2011   Inoverwegingneming
17/2/2011   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
17/2/2011   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd