Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-1133

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 5 maart 2021

aan de minister van Defensie

Defensie - Brandbestrijdingsoefeningen - «Damage Control Center» in Ryckevelde - Propaangasinstallatie - Gebruik - Natuur- en milieubescherming - Brandoefeningen - Gegevens

krijgsmacht
milieubescherming
brandbestrijding
propaan

Chronologie

5/3/2021 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2021 )
2/4/2021 Antwoord

Vraag nr. 7-1133 d.d. 5 maart 2021 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Natuur- en milieubescherming zijn gewestbevoegdheden, vandaar het transversaal karakter.

Reeds in 2009 en 2010 was er heel wat te doen rond de brandoefeningen die door Defensie georganiseerd werden in het «Damage Control Center», een militaire installatie die gelegen is in het natuurgebied Ryckevelde (op de grens tussen Damme en Brugge). In dit centrum worden zowel militairen als burgerpersoneel opgeleid om branden te bestrijden die zich voordoen aan boord van schepen en tijdens operaties in het buitenland.

Omwille van de impact op het milieu en de overlast die er toen bij buurtbewoners was tijdens en na de brandoefeningen werd tien jaar geleden beslist om over te gaan naar een propaangasinstallatie.

Onlangs kwam de overlast terug ter sprake bij het in gebruik nemen van een nieuwe oefencontainer.

Graag had ik antwoord op volgende vragen:

1) Wanneer werd de propaangasinstallatie uiteindelijk in gebruik genomen?

2) Worden naast die propaaninstallatie momenteel nog andere producten gebruikt die wel een negatieve impact op de natuur en het milieu kunnen hebben?

3) Hoeveel brandbestrijdingsoefeningen werden sindsdien georganiseerd? Graag kreeg ik een opsplitsing per kalenderjaar.

4) Door welke militaire componenten en niet-militaire medewerkers werd in het centrum een opleiding gevolgd?

5) Is het centrum nog steeds de enige locatie waar dergelijke brandbestrijdingsoefeningen georganiseerd worden?

Antwoord ontvangen op 2 april 2021 :

1) De propaangasinstallatie werd medio 2011 in gebruik genomen.

2) Naast deze propaaninstallatie wordt hout verbrand in de «Flashover» container units om in de rook de signalen te leren ontdekken van een levensbedreigende «Flashover» of «Backdraft» en in het training complex wordt diesel verbrand om aan te leren hoe dit type brand, waarvan het risico aan boord reëel is, kan bestreden worden.

3) Per kalenderjaar werden volgend aantal oefeningen georganiseerd:

Jaar

Oefeningen

2020

109

2019

191

2018

168

2017

148

2016

141

2015

106

2014

137

2013

144

2012

126

2011

100

4) Militairen van de vier componenten en burgers die door Vlaamse Dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding (VDAB) gestuurd worden in het kader van de samenwerking met Defensie, volgden er opleiding en training.

5) Naast het «Damage Control Center» van de Marine in Ryckevelde bevindt de «Fire Training School» van de Luchtcomponent zich in Beauvechain.