Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-474

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 16 april 2020

aan de minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee

Oudere inwoners - Telefonische bereikbaarheid - Initiatief van de lokale besturen - Oplossing - Overleg met de telefoonmaatschappijen

bejaarde
telefoon
provider
plaatselijke overheid

Chronologie

16/4/2020 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2020 )
25/5/2020 Antwoord

Vraag nr. 7-474 d.d. 16 april 2020 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Welzijn is een transversale bevoegdheid.

In heel wat steden en gemeenten probeert men de oudere inwoners te contacteren om te horen of alles in orde is, of er specifieke noden zijn, of soms gewoon voor een deugddoende babbel. Een mooi initiatief.

Soms gebeurt dit via ambtenaren van de stad of de gemeente, soms via politie-inspecteurs, soms via vrijwilligers.

Ik verneem dat het niet altijd even evident is om aan de telefoonnummers van de doelgroep te geraken omdat ze bij de telefoonmaatschappij als privé werden aangeduid. Dit onder andere om niet lastig gevallen te worden bij telefoonverkoopacties. De betrokken medewerkers verliezen dan ook veel tijd om aan de juiste telefoonnummers te geraken. Voor deze crisis zal een oplossing misschien niet meer van nut zijn, maar het kan zeker geen kwaad om dit voor toekomstige situaties wel geregeld te krijgen.

Mijn vragen:

1) Is dit probleem gekend bij de geachte minister?

2) Bestaat hiervoor op dit ogenblik een oplossing of protocol?

3) Indien niet, overweegt hij om hierover namens de lokale besturen een overleg op te starten met de telefoonmaatschappijen om te zien hoe dit probleem van een oplossing kan worden voorzien?

Antwoord ontvangen op 25 mei 2020 :

1) Dit probleem is niet gekend.

2) De houder van een geheim nummer kan uit eigen beweging dit nummer meedelen aan derden. Wanneer de houder van dergelijk nummer dit niet meedeelt aan derden of daartoe geen toestemming geeft, blijft dit nummer geheim. De enige wettelijk voorziene uitzondering hierop geldt voor de nooddiensten en voor de beheerscentrales van de nooddiensten die op afstand hulp bieden. Deze diensten krijgen in het kader van noodoproepen en kwaadwillige oproepen van de betrokken operatoren gratis identificatie van de oproepende lijn, zelfs in geval van een geheim nummer (artikel 107, § 2, lid 1 en lid 6, eerste zin, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie).

3) Het BIPT is steeds bereid om mee te werken aan een oplossing voor de door het geachte lid geschetste problematiek. Het is in eerste instantie echter essentieel om de notie ‘ouderen’ te preciseren en duidelijk af te bakenen wie in de doelgroep zit. Dit behoort evenwel niet tot de bevoegdheden van het BIPT.