Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2199

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 3 mei 2011

aan de minister van Justitie

Immigratie - Gesloten centra - Doorsturen van bewoners naar gevangenissen

illegale migratie
politiek asiel
geweld
sociale voorzieningen
gevangenisstraf
officiŽle statistiek
asielzoeker

Chronologie

3/5/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2200
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4381

Vraag nr. 5-2199 d.d. 3 mei 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Wanneer de directies van gesloten centra voor de opvang van illegalen en uitgewezen asielzoekers geconfronteerd worden met ernstige gevallen van gewelddadige feiten, dan kunnen zij sinds 2002 de daders naar een gevangenis laten overplaatsen.

De Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie heeft er zich in de Collectieve Brief van 24 december 2004 toe verbonden binnen de vierentwintig uur een antwoord te formuleren op de vraag tot overname.

Kunnen de geachte minister of de geachte staatssecretaris meedelen hoeveel aanvragen om een vreemdeling vanuit een gesloten centrum naar een gevangenis te sturen werden gedaan, dit voor 2008, 2009 en 2010, en opgesplitst per gesloten centrum? Graag ook bij elke aanvraag het resultaat (aanvaarde dan wel geweigerde overname).