Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3506

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 20 mei 2009

aan de minister van Justitie

Gevangenissen - Aantal gevangenen - Aantal penitentiaire beambten - Verhouding

strafgevangenis
gedetineerde
gevangenispersoneel
officiŽle statistiek
geografische spreiding

Chronologie

20/5/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/6/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5641

Vraag nr. 4-3506 d.d. 20 mei 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Kan mij voor elke penitentiaire instelling afzonderlijk en vervolgens getotaliseerd per gewest, het volgende worden meegedeeld:

1.het maximaal voorziene aantal plaatsen voor gevangenen;

2.de effectieve bezetting wat het aantal gevangenen betreft (actuele stand van zaken);

3.het theoretisch kader wat het aantal personeelsleden betreft, opgesplitst voor wat enerzijds de penitentiaire beambten zelf betreft en anderzijds het overige personeel;

4.de effectieve bemanning wat het aantal personeelsleden betreft (volgens de opdeling zoals vermeld in vraag 3), zowel in absolute cijfers als in verhouding tot het effectieve kader (bezettingsgraad);

5.de verhouding tussen het effectieve aantal penitentiaire beambten en het effectieve aantal gevangenen (actuele stand van zaken)?