Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10120

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 18 oktober 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Arbeidsinspectie - Zichtbaarheid van de politie-uniformen - Veiligheidskledij - Opvolging

politie
gemeentepolitie
kledingstuk
arbeidsinspectie
arbeidsveiligheid
beschermingsmiddel

Chronologie

18/10/2013 Verzending vraag
25/3/2014 Herkwalificatie

Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4964

Vraag nr. 5-10120 d.d. 18 oktober 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Drie jaar geleden werd in een rapport van de arbeidsinspectie gesteld dat de zichtbaarheid van de politie-uniformen ondermaats was (te donker en geen afdoende reflectiebanden), en dringend moest worden aangepast. Volgens het rapport voldeed de politiekledij niet aan het koninklijk besluit dat de veiligheidskledij van werknemers regelt, noch aan de algemeen geldende Europese veiligheidsnorm. Zeker voor de agenten die 's nachts opdrachten moeten vervullen op de openbare weg stelde zich een ernstig probleem. Het advies van de inspectie was bindend.

In een reactie gaf de politietop toe dat er een probleem was en dat men de zaak verder zou opvolgen.

Mijn vragen:

1) Welke engagementen werden destijds door de politie-overheden genomen?

2) In welke mate werden de voorbije drie jaar verbeteringen aangebracht aan de zichtbaarheid van de ordediensten?

3) Welke maatregelen moeten nog uitgevoerd worden?

4) Werden de voorbije drie jaar door de arbeidsinspectie processen-verbaal tegen bepaalde politiekorpsen opgemaakt zoals destijds aangekondigd?