Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1692

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 7 maart 2011

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Politie - Rekruteringen - Competentieprofielen - Publicatie

politie
aanwerving
functieomschrijving
beroepskwalificatie
gemeentepolitie

Chronologie

7/3/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4398

Vraag nr. 5-1692 d.d. 7 maart 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Bij de promotiecampagnes om nieuwe politiemensen aan te trekken worden de competentieprofielen niet publiek kenbaar gemaakt. Merkwaardig genoeg geeft de Federale Overheidsdienst Selor bij de examens voor de bewakingssector wel dergelijke profielen vrij.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1. Vindt de minister het verantwoord dat die competentieprofielen niet kenbaar worden gemaakt? Zo ja, waarom? Waarom kan dat voor de politie niet en voor de bewakingssector wel?

2. Zo neen, welke maatregelen heeft zij reeds genomen om ook de competentieprofielen voor de politie te publiceren?