Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3635

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 3 november 2011

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Veiligheidspreventieprogramma's - Inbraaktechnieken - Klopsleutels - Lokale Politie

diefstal
gemeentepolitie

Chronologie

3/11/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4418

Vraag nr. 5-3635 d.d. 3 november 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Een burger vestigde onlangs onze aandacht op het bestaan van zogenaamde " klopsleutels ", waarmee vrijwel elk slot kan worden geopend, en waardoor het mogelijk is in te breken in een woning zonder dat er sporen van inbraak zijn. In een uitzending van het Nederlandse programma Nova wordt uitgelegd hoe dat in zijn werk gaat: http://www.youtube.com/watch?v=ZFoZdTpwd58.

De uitzending dateert van 2005, wat betekent dat deze soort sleutels al zeker sinds 2005 bestaat.

Los van de diefstal op zich, is het bijkomende probleem blijkbaar dat wanneer er geen sporen van inbraak zijn, de verzekering niet betaalt en de schade dus volledig ten laste van de bewoners valt.

Hierbij volgende vragen:

1) Hoeveel inbraken zonder sporen van schade werden er in ons land gemeld sinds 2005?

2) Kennen de politiediensten deze inbraaktechniek?

3) Wordt er bij melding van een dergelijke inbraak zonder schade een proces-verbaal opgemaakt door de politie of niet?

4) Op welk manier wordt de kennis van deze inbraaktechniek gebruikt door de lokale politie bij advies over veiligheid en inbraakpreventie? Worden burgers ingelicht over het bestaan van deze inbraakmethode en welk advies krijgen zij ter zake?