Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4646

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 2 oktober 2009

aan de minister van Justitie

Penitentiair centrum Brugge - Afdeling Hoge Veiligheid - Personeelsformatie

strafgevangenis
gevangenispersoneel

Chronologie

2/10/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 )
24/11/2009 Antwoord

Vraag nr. 4-4646 d.d. 2 oktober 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In juni 2008 werd de afdeling Hoge Veiligheid in gebruik genomen in het Brugse penitentiair centrum. De selectie van het personeel dat in deze afdeling zou worden ingezet, verliep aanvankelijk moeizaam.

Graag had ik van de geachte minister geweten hoe de toestand vandaag is. Graag kreeg ik dan ook een antwoord op de volgende vragen:

Wat is het theoretisch kader qua personeelsbezetting op dit ogenblik?

Zijn alle functies ook effectief ingevuld? Indien nee, hoeveel zijn er niet ingevuld?

Kan hij mij de cijfers geven van het verloop, met andere woorden: hoeveel personeelsleden die van start zijn gegaan in juni 2008 zijn momenteel nog aan de slag in deze afdeling Hoge Veiligheid?

Indien er een verloop is wat zijn de redenen hiervoor? Hebben die te maken met de interne werking of gaat het om externe redenen?

Antwoord ontvangen op 24 november 2009 :

Het bewakingskader op de afdeling Bijzondere Veiligheid bedraagt op dit ogenblik eenendertig personeelsleden. Niet alle functies worden effectief ingevuld. Sinds april 2009 zijn er drie personeelsleden tekort. Vanaf 1 oktober is bijkomend nog een persoon afwezig ingevolge loopbaanonderbreking.

Daarnaast werken op de afdeling een voltijdse opvoedster, een halftijdse maatschappelijk assistente en een psycholoog. Er is ook voorzien in een psychiater en een psychiatrisch verpleegkundige aan 1/5 prestaties. Deze functies zijn effectief ingevuld.

Bij de opening in juni 2008 is er gestart met een groep van tweeëndertig personen (vierentwintig penitentiaire beambten, vijf kwartieroversten en drie penitentiaire assistenten). Van deze oorspronkelijke groep zijn er momenteel nog drieëntwintig mensen aan het werk op de afdeling Bijzondere Veiligheid. Er zijn vier personen gestopt omwille van externe redenen (afstand woon- en werkplaats, vervoerskosten en/of familiale situatie), vijf mensen werken niet meer op de afdeling omdat ze zich niet of onvoldoende konden vinden in het concept en de werking van de afdeling Bijzondere Veiligheid.