Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7087

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 5 maart 2010

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Misdrijven - Ophelderinggraad - Ontbreken van cijfergegevens - Redenen

overtreding
criminaliteit
diefstal

Chronologie

5/3/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7086

Vraag nr. 4-7087 d.d. 5 maart 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Naar verluidt zouden nogal wat gegevens ontbreken over de nationale ophelderinggraad van bepaalde criminaliteitsfenomenen. Zo stelt de politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne en Lendelede) dat het nationale ophelderingspercentage voor, bijvoorbeeld, autogerelateerde criminaliteit (diefstal uit voertuigen, autodiefstal, ) en inbraak in gebouwen niet beschikbaar is. En van de redenen zou het gebrek aan eensgezindheid zijn over wat als "opgehelderd " wordt beschouwd en in het bijzonder binnen welke termijn deze opheldering dient te worden gerealiseerd om als dusdanig te worden bestempeld.

1. Klopt het dat er geen eenduidige definitie is van wat onder "opgehelderd " wordt verstaan en dat daardoor de ophelderinggraad van bepaalde fenomenen niet gekend is?

2. Zo ja, welke initiatieven neemt de geachte minister om tot een eenduidige definitie te komen?

3. Zo neen, wat wordt exact verstaan onder een opgehelderd misdrijf?

4. Van welke misdrijven ontbreken momenteel de nationale ophelderingcijfers?