Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2950

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 12 augustus 2011

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Brandweer - Interventiewagens - Zwarte doos - Proefperiode - Provincie Antwerpen - Uitbreiding

brandbestrijding
bedrijfsvoertuig
opnameapparaat

Chronologie

12/8/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4408

Vraag nr. 5-2950 d.d. 12 augustus 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In 2009 werden verschillende brandweerwagens uit een aantal gemeenten in de provincie Antwerpen uitgerust met een "zwarte doos". Zo kon geregistreerd worden waar, wanneer en hoe snel een brandweerwagen uitrukt.

Het opzet van dit proefproject was duidelijk: op basis van de geregistreerde gegevens de dienstverlening verbeteren en de interventies optimaliseren.

Na een jaar lang proef te hebben gedraaid, kondigde de Antwerpse gouverneur mevrouw Cathy Berx in september 2010 aan dat het de bedoeling was om dit track and trace-systeem in alle brandweerwagens van de provincie Antwerpen te installeren. Ter zake zou samen met alle gemeenten worden onderzocht hoe dit zo snel mogelijk kon gebeuren.

In dit verband graag een antwoord op volgende vragen:

1) Heeft het aangekondigde overleg met de gemeenten reeds plaatsgevonden? Zo ja, wat was hiervan het praktische resultaat?

2) Werden ook in andere provincies gelijkaardige experimenten uitgevoerd? Indien ja, dewelke en wat waren daar de resultaten van de evaluatie?

3) In welke brandweerkorpsen is voormeld systeem ondertussen reeds ingevoerd?

4) Is het de bedoeling van de geachte minister om alle brandweerwagens met "zwarte dozen" uit te rusten? Indien ja, wat is het tijdspad en wie zal instaan voor de extra kosten?