Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3553

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 21 oktober 2011

aan de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Opvangcentra voor asielzoekers - Waterverbruik - Energieverbruik - Sensibilisatie

waterbeleid
sociale voorzieningen
waterverbruik
energieverbruik
politiek asiel
asielzoeker
ecologische voetafdruk

Chronologie

21/10/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4420

Vraag nr. 5-3553 d.d. 21 oktober 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In deze tijden van crisis worden de burgers aangespoord zuinig om te gaan met energie en water, wat een goede zaak is. Het zou dan ook niet meer dan normaal zijn dat de overheid, waar zij verantwoordelijk is voor de opvang van mensen, aanzet tot rationeel water- en energieverbruik.

Onze vragen:

1) Kan de geachte staatssecretaris ons, per opvangcentrum voor asielzoekers, een overzicht geven van het gemiddeld water- en energieverbruik per 'inwoner' op jaarbasis?

2) Op welke wijze wordt het water- en energieverbruik in deze opvangcentra geregeld? Is er een onbeperkt gebruik of zijn er regels of afspraken ter zake? Zijn er begrenzingen voorzien?

3) Zijn er momenten voorzien waarop de 'bewoners' van de asielcentra ge´nformeerd worden over rationeel water- en energieverbruik?