S. 5-956 Dossierfiche                  

Herziening van artikel 72 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135 - Ed. 2 van 7 mei 2010)
Voorstel tot herziening van artikel 72 van de Grondwet, teneinde de senatoren van rechtswege af te schaffen
Yves Buysse    Bart Laeremans    Jurgen Ceder    Anke Van dermeersch    Filip Dewinter   

herziening van de grondwet
afgevaardigde
Koning en Koninklijke familie
samenstelling van het Parlement
Eerste Kamer

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-956/1 5-956/1 (PDF) Herziening van de grondwet 13/4/2011
5-956/2 5-956/2 (PDF) Verslag namens de commissie 19/11/2013
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/4/2011   Indiening Doc. 5-956/1 5-956/1 (PDF)
13/4/2011   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
21/11/2013   Inschrijving op agenda
26/11/2013   Algemene bespreking Hand. 5-125 Hand. 5-125 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
13/4/2011   Verzending naar commissie
26/3/2013   Inschrijving op agenda
26/3/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Gérard Deprez, Martine Taelman
26/3/2013   Inleidende uiteenzetting door Bart Laeremans
18/4/2013   Inschrijving op agenda
18/4/2013   Bespreking
25/4/2013   Inschrijving op agenda
25/4/2013   Bespreking
23/9/2013   Inschrijving op agenda
23/9/2013   Niet behandeld
24/9/2013   Inschrijving op agenda
24/9/2013   Bespreking
24/9/2013   Vervalt
Aanneming 5-1729
28/11/2013   Vervalt
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 26/11/2013
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Vervallen 26/3/2013, 18/4/2013, 25/4/2013, 24/9/2013

Kruispuntbank van de wetgeving