Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6189

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 4 mei 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken

Hoorn van Afrika - Piraterij - Militaire aanwezigheid - Oorlogsschepen - Atalanta-missie

Hoorn van Afrika
piraterij
veiligheid op zee
beveiliging en bewaking
marine
koopvaardijvloot

Chronologie

4/5/2012 Verzending vraag
18/6/2012 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6190

Vraag nr. 5-6189 d.d. 4 mei 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sinds 2008 beveiligen Europese oorlogsbodems in de Hoorn van Afrika strategische scheepsroutes en de humanitaire voedselhulp van het Wereldvoedselprogramma. In maart beslisten de EU-defensieministers de Atalanta-missie met twee jaar te verlengen, waardoor het EU-contingent minstens tot december 2014 ter plaatse zal blijven. Een pijnpunt is evenwel het feit dat het aantal begeleidingsschepen ter voorkoming van piraterij, stelselmatig is gedaald. Vorig jaar daalde het aantal van 35 naar 10, om dit jaar nog verder te dalen.

1) Hoeveel oorlogsschepen zijn momenteel aanwezig in de Hoorn van Afrika?

2) Is de minister van oordeel dat dit aantal volstaat om de piraterij op een afdoende manier te bestrijden?

3) Bestaat er in de EU een akkoord om het aantal schepen opnieuw op te trekken?

4) Waaruit bestaat de Belgische bijdrage aan de Atalanta-missie?

Antwoord ontvangen op 18 juni 2012 :

  1. Ik verzoek het geachte lid zich te wenden tot mijn collega, de minister van Defensie.

  2. Ik verzoek het geachte lid zich te wenden tot mijn collega, de minister van Defensie.

  3. Er bestaat geen specifiek akkoord binnen de EU om het aantal schepen te verhogen. Het aantal schepen dat deelneemt aan de operatie Atlanta is afhankelijk van de bereidheid van de EU-lidstaten om een bijdrage te leveren. De lidstaten maken hun bijdragen bekend tijdens een “force generation conference”.

    De effectiviteit van de strijd tegen de piraterij is echter niet alleen afhankelijk van het aantal schepen. Ik verwijs hierbij naar het antwoord van de minister van Defensie op vraag 2.

  4. Ik verzoek het geachte lid zich te wenden tot mijn collega, de minister van Defensie.