Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5930

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 20 maart 2012

aan de minister van Landsverdediging

Koninklijke familie - Vluchten - Legertoestellen - Aard - Kostprijs

Koning en Koninklijke familie
militaire luchtvloot

Chronologie

20/3/2012 Verzending vraag
21/6/2012 Antwoord

Vraag nr. 5-5930 d.d. 20 maart 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

1. Kan de geachte minister mij voor elke vlucht die door leden van de Koninklijke Familie in 2011 werden verricht met legertoestellen de volgende gegevens meedelen:

(a) data van de vlucht (heen en terug);

(b) bestemming van de vlucht;

(c) namen van de passagiers of bij gebrek daaraan voor welk lid/leden van de Koninklijke Familie de vlucht werd uitgevoerd en hoeveel personen hen vergezelden;

(d) doel van de vlucht;

(e) het gebruikte legertoestel;

(f) kostprijs?

2. Graag kende ik ook de totale kostprijs van alle vluchten die voor rekening van het Hof werden verricht.

Antwoord ontvangen op 21 juni 2012 :

De heer senator wordt verzocht hierna het antwoord te willen vinden op de door hem gestelde vragen.

Ik verwijs de heer senator naar mijn antwoord op de schriftelijke parlementaire vraag Nr. 121 van de heer Theo Francken van 12 februari 2012 (document 53 2011 2012 07271).