Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6188

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 4 mei 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Belgische handelsschepen - Piraterij - Gewapende private bewakingsfirma's

piraterij
koopvaardijvloot
beveiliging en bewaking
veiligheid op zee
vuurwapen

Chronologie

4/5/2012 Verzending vraag
5/9/2012 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6187

Vraag nr. 5-6188 d.d. 4 mei 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Piraterij blijft een groot probleem voor de oostkust van Afrika. In 2011 zijn er 299 aanvallen geregistreerd, waarvan 25% tegen op schepen onder een Europese vlag.

Steeds meer westerse landen - onder meer Noorwegen, Denemarken, Luxemburg, Spanje, Italië, Cyprus en Malta - geven scheepseigenaars de toelating om te beslissen of ze op dit gevaarlijke traject "gewapende private bewakingsdiensten" (private armed guards - PAG) aan boord nemen. Met succes: schepen met PAG's aan boord worden niet meer of minder aangevallen door piraten. Zij weten immers perfect welke vlaggen wapens aan boord toestaan.

De Belgische reders dringen al maanden aan op een gelijkaardige regeling. De redenen daarvoor liggen voor de hand. De verhoogde beveiliging bij anderen verhoogt immers het risico voor onze schepen, waardoor Belgische schepen een geliefkoosd doelwit dreigen te worden. Naast de veiligheid van de bemanning, die prioritair is, mag nog een andere factor niet uit het oog worden verloren: rederijen worden steeds vaker door klanten onder druk gezet om uit te vlaggen naar landen die wel gewapende privébeveiliging toestaan.

Mijn vragen:

1) In februari deed minister Vande Lanotte de toezegging dat hij de legalisering van wapens aan boord van Belgische handelsschepen op de eerstkomende ministerraad zou verdedigen. Is dat ondertussen gebeurd?

2) Bestaat er binnen de regering een akkoord over het toestaan van gewapende private bewakingsdiensten aan boord van Belgische handelsschepen?

3) Wanneer mogen we een concreet wetgevend initiatief/wetsontwerp verwachten?

Antwoord ontvangen op 5 september 2012 :

Het geacht lid vindt hieronder de antwoorden op zijn vragen.

1, 2 en 3) Op 20 juli jongstleden heeft de Ministerraad zijn goedkeuring verleend aan een wetsontwerp houdende verschillende maatregelen in de strijd tegen maritieme piraterij.

Dit voorontwerp maakt, bij gebrek aan militaire detachementen, het zich tijdelijk wettelijk beroepen op beveiligingsbedrijven voor de scheepvaart mogelijk aan boord van schepen, in een goed gedefinieerde zones, in overeenstemming met het internationaal recht, en in overeenstemming met de nationale en internationale voorschriften.

Met dit nieuwe voorontwerp is het toegestaan het toezicht, de bescherming en veiligheid van de onder Belgische vlag varende schepen in de zeegebieden met een hoog risico op piraterij mogelijk te maken. Dit is momenteel het geval is in de wateren van Somalië en in de Golf van Guinea. Alleen de maritieme beveiligingsbedrijven met toestemming verleend op basis van de Belgische wet zijn toegestaan. Deze nieuwe maatregel maakt deel uit van het veiligstellen van de onder Belgische vlag varende schepen en is een aanvullende maatregel op de preventieve maatregelen die aan kapiteins en reders door de industrie worden aanbevolen.

Gezien het specifieke karakter van de missie van de veiligheid op zee, lijkt het niet gepast in dit stadium die te generaliseren als een eenvoudige missie ter aanvulling voor de traditionele en onervaren beveiligingsbedrijven en met personeel dat eveneens onervaren en niet opgeleid is.

Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.