S. 5-2430 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie met het oog op de inperking van de macht van de Belgische monarchie, het opheffen van bepaalde prerogatieven van het koningshuis en de uiteindelijke en volledige afschaffing van de monarchie
Bart Laeremans    Anke Van dermeersch    Filip Dewinter    Yves Buysse   

motie van het Parlement
parlementaire monarchie
Koning en Koninklijke familie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2430/1 5-2430/1 (PDF) Voorstel van resolutie 8/1/2014
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/1/2014   Indiening Doc. 5-2430/1 5-2430/1 (PDF)
9/1/2014   Inoverwegingneming
9/1/2014   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
9/1/2014   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving