Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10043

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 8 oktober 2013

aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken

Europees Parlement - Bijkomende kantoren - Toezegging door de Belgische Staat - Trebel-gebouw

Europees Parlement
zetel van de instelling
overheidsopdracht voor werken
overheidsopdrachten

Chronologie

8/10/2013Verzending vraag
8/11/2013Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10042

Vraag nr. 5-10043 d.d. 8 oktober 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Onlangs raakte bekend dat het Europees Parlement voor meer dan 200 miljoen euro zal spenderen aan het bouwen en huren van overbodige nieuwe kantoorruimtes, die "noodzakelijk" zouden zijn omdat het Europees parlement besloten heeft de parlementsleden meer medewerkers te geven en zichzelf meer personeel te geven.

Volgens de stukken van het Europees parlement zou de aankoop van het Trebel-gebouw gefinancierd worden met 86 miljoen euro van de Belgische staat.

Graag een antwoord op deze vragen:

1) Wanneer en door wie werden deze 86 miljoen euro gereserveerd of toegewezen aan het Europese parlement?

2) Werden deze gelden reeds overgemaakt aan het Europees parlement, of bevinden ze zich op een wachtrekening?

3) Aan welke voorwaarden is het overmaken van dit geld verbonden?

4) In 2010 werd naar verluidt door het Europees parlement "de markt verkend" inzake de mogelijke aankoop en huur van nieuwe kantoren in de Leopoldwijk. Werd daarvoor gesproken of vergaderd met vertegenwoordigers van de Belgische staat, leden van kabinetten, of adviseurs van ministers? Zo ja, met wie en wanneer?

5) Volgens interne documenten van het Europees parlement werd over deze 86 miljoen euro vergaderd met de Belgische staat en een vraag voorgelegd, maar werd deze vraag negatief beantwoord. Welke vraag werd door het Europees parlement gesteld? Waarom werd daarop door de Belgische staat negatief geantwoord?

6) Is de regering van mening dat er nog steeds budgettaire ruimte is om bouwprojecten van het Europees parlement te financieren met Belgisch belastinggeld?

7) De eigenaar van de grond waarop gebouwd is, is de NV Ethias Patrimoine, met als enige aandeelhouder Ethias. Werd over het bouwproject Trebel door vertegenwoordigers van Ethias of Ethias Patrimoine gesproken of vergaderd met vertegenwoordigers van de Belgische staat, leden van kabinetten, of adviseurs van ministers? Zo ja, met wie en wanneer?

8) Aangezien het bouwproject Trebel wordt uitgevoerd met 86 miljoen euro Belgisch belastinggeld is het logisch dat de Belgische en Europese wetgeving inzake overheidsopdrachten wordt gevolgd. Is de Belgische regering van mening dat de regels daarvoor (openbare aanbesteding, opvragen offertes, vergelijking, objectieve beoordeling) worden nageleefd? Zo neen, wat zal de Belgische regering daaraan doen?

Antwoord ontvangen op 8 november 2013 :

Ik nodig het geachte lid uit zijn vraag te stellen aan mijn collega, Staatssecretaris voor Staatshervorming, de Regie der Gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, die bevoegd is voor deze materie.