Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5929

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 20 maart 2012

aan de minister van Landsverdediging

Staatshoofd - Koning - Buitenland - Ondertekening wetten en besluiten - Kostprijs transport

Koning en Koninklijke familie
wetgevende procedure

Chronologie

20/3/2012 Verzending vraag
19/4/2012 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5928

Vraag nr. 5-5929 d.d. 20 maart 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het Belgisch Staatsblad verschijnen regelmatig wetten en koninklijke besluiten die door het Staatshoofd getekend zijn vanuit een of ander verblijf in het buitenland.

1) Vanuit welke buitenlandse oorden en op welke data werden wetten en koninklijke besluiten in 2009, 2010 en 2011 ondertekend door het Staatshoofd ?

2) Hoeveel heeft het de Staatskas in respectievelijk 2009, 2010 en 2011 gekost (vliegtuigkosten en andere) om wetten en koninklijke besluiten ter ondertekening voor te leggen aan het Staatshoofd dat zich in het buitenland bevond ?

3) Acht de geachte minister geen maatregelen noodzakelijk om deze kosten tot een absoluut minimum te beperken?

Antwoord ontvangen op 19 april 2012 :

Ik verwijs het geachte lid naar het antwoord van de eerste minister op zijn schriftelijke vraag nr. 5-5928 van 20 maart 2012.