Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7009

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 18 februari 2010

aan de minister van Justitie

Sectie Criminele Informatie - Administratie der douane en accijnzen - Informantenwerking - Samenwerking

gerechtelijke politie
gerechtelijk onderzoek
misdaadbestrijding
douane

Chronologie

18/2/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/3/2010 )
15/4/2010 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7008
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7010

Vraag nr. 4-7009 d.d. 18 februari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Comitť P wijst er in zijn recentste rapport op dat de samenwerking van de Sectie Criminele Informatie met de administratie der Douane en Accijnzen in functie van de informantenwerking 'onbestaande' is.

1. Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen om die broodnodige samenwerking in de steigers te zetten?

2. Is er in dat verband reeds overleg geweest tussen de minister van FinanciŽn en de minister van Binnenlandse Zaken?

3. Is er eventueel reeds overleg geweest met de FOD FinanciŽn?

Antwoord ontvangen op 15 april 2010 :

Deze parlementaire vraag valt niet onder mijn bevoegdheid maar wel onder de bevoegdheid van mijn collega de minister van Financiën.