Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-676

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 22 september 2020

aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel

Politie - Diploma's en graden - Gelijkschakeling - Stand van zaken - Maatregelen

politie
erkenning van diploma's
beroepsloopbaan

Chronologie

22/9/2020 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2020 )
1/10/2020 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 7-800

Vraag nr. 7-676 d.d. 22 september 2020 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Opleiding en diplomavereisten zijn in essentie een gemeenschapsbevoegdheid, vandaar de transversale insteek.

In het kader van de Bologna-akkoorden werd destijds gesteld dat elke studierichting in een bepaalde graad van diploma zou worden ingedeeld. Dat is ook het geval wat de politie betreft. De graad van inspecteur werd gelijkgesteld met een graduaat, hoofdinspecteur met een bachelor en commissaris met een master.

Kandidaten voor een van deze graden kunnen daartoe worden toegelaten ofwel via externe werving door over het overeenstemmende diploma te beschikken (en verder te slagen in de nodige proeven), ofwel via interne promotie, ook zonder over het overeenstemmende diploma te beschikken, mits te slagen in de nodige proeven.

Voor personen die via interne promotie één van deze graden vervullen zonder over het overeenstemmende diploma te beschikken, was gesteld dat zij, op grond van hun graad, een gelijkwaardigheidserkenning zouden bekomen die zij zouden kunnen meenemen voor andere betrekkingen van gelijkwaardig niveau. Wie bijvoorbeeld werd aangesteld tot commissaris zonder over een masterdiploma te beschikken, zou desalniettemin worden gelijkgeschakeld met de houders van een masterdiploma. Naar verluidt is dit evenwel nog altijd niet geregeld.

1) Klopt het dat deze problematiek nog altijd niet is geregeld? Welke stappen werden tot op heden op dat vlak reeds gezet? Wat zijn de vooruitzichten in dat verband?

2) Uw voorganger startte een project op betreffende de herziening van het onderwijs voor de veiligheidsberoepen en hun integratie binnen het hoger onderwijs. Is dit project inmiddels afgelopen? Zo ja, werd deze problematiek daarin behandeld en wat zijn de conclusies ervan? Zo niet, wat is de stand van zaken?

3) Hoe zit het met de implementatie van deze gelijkschakeling in de praktijk en wat zijn de vooruitzichten?

4) Welke maatregelen neemt de geachte minister desgevallend in dit verband?