Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8017

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 4 februari 2013

aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Jubelparkmuseum - Langdurige verwaarlozing - Waterschade - Verantwoordelijkheid - Schade aan kunstwerken - Herstellingen

museum
Regie der Gebouwen
kunstvoorwerp

Chronologie

4/2/2013 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8018

Vraag nr. 5-8017 d.d. 4 februari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Jubelparkmuseum bevindt zich in een lamentabele toestand. De regenval van de voorbije weken heeft veel waterschade aangericht, maar dat is natuurlijk slechts de zoveelste fase in een lang proces van verval. Een normaal gebouw moet tegen hevige regenbuien bestand zijn. Het was tenslotte geen tsunami of geen cycloon. Overal zijn emmers geplaatst om regenwater op te vangen. In minstens één tentoonstellingszaal komen brokstukken los uit een rottende plek van meerdere vierkante meters groot in het plafond. Een andere zaal ligt vol parketblokjes die door het vocht zijn aangetast en losgeraakt. In de Romeinse Zaal en de Kloostergang loopt bij hevige regenval water binnen. Zoals in een krotwoning of een overstromingsgebied moeten er dweilen gelegd worden om het water tegen te houden. Van de rechterbuitengevel zijn brokstukken losgekomen en er zijn hekken geplaatst om ongelukken te voorkomen. Aan de rotonde van de grote hal is een houten bruggetje getimmerd waarop emmers staan om water op te vangen. De koepel van de rotonde brokkelt af. Het personeel moet alle soorten lapwerk improviseren om de schade enigszins te beperken, en de lamentabele staat van het gebouw min of meer voor de bezoekers te verbergen. Hier moet dringend ingegrepen worden. Het is hoogst verontrustend dat de Regie der Gebouwen als reactie op deze berichten alleen heeft aangekondigd dat er "nog dit jaar" een studie zal komen. Nochtans kan zo'n verregaand verval van een gebouw niet bij verrassing komen. Dit wijst op verregaande en langdurige verwaarlozing. Het is het zoveelste voorbeeld van wanbeleid bij de Regie de Gebouwen.

1) Wanneer werd voor het eerst melding gemaakt van lekken en/of waterinsijpeling in het Jubelparkmuseum?

2) Welke diensten zijn verantwoordelijk voor het onderhoud en voor de herstellingswerken aan de gebouwen van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis? Welke diensten zijn hier tekortgeschoten?

3) Hebben kunstwerken in het Jubelparkmuseum schade geleden als gevolg van de verwaarlozing van het gebouw? Zo ja, welke? Worden al deze kunstwerken gerestaureerd? Zo ja, binnen welke termijn en met welk budget?

4) Met een "studie" kan men geen lekken dichten. Wanneer begint men met echte herstellingen?