Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4407

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 23 december 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken

Spoorwegpolitie - Kortrijk - Vaste post - Aanvraag Politiezone VLAS

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
spoorwegstation
openbare veiligheid
misdadigheid
criminaliteit
politie

Chronologie

23/12/2011 Verzending vraag
10/7/2012 Herkwalificatie
24/7/2012 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2948
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2460

Vraag nr. 5-4407 d.d. 23 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De criminaliteit in de stationsbuurt van Kortrijk tiert al sinds de zomer 2010 welig. In september 2010 betreurde de korpschef van de Politiezone VLAS (Kortrijk-Kuurne-Lendelede) dat er aan het station "maar weinig spoorwegpolitie te zien was". Maar er zou toen beterschap op komst zijn: er werd een "protocol van samenwerking" ondertekend, maar het was nog wachten op een concretisering ervan. Meer dan negen maand later is hier niet veel van te merken.

Omdat de onveiligheid in en rond het Kortrijkse station er sindsdien niet is op verminderd, wel integendeel, heeft de korpschef onlangs naar eigen zeggen (politieraad van 30 mei 2011) 'een dringende brief' geschreven naar de commissaris-generaal van de Federale Politie waarin hij vraagt om een vooruitgeschoven post van de spoorwegpolitie in Kortrijk.

Tot op heden zou deze brief onbeantwoord zijn gebleven.

1) Is de geachte minister op de hoogte van de "dringende brief" van de Kortrijkse korpschef?

2) Hoe komt het dat er nog steeds geen antwoord geformuleerd is op de vraag van de korpschef, gezien het prangend probleem?

3) In hoeverre is zij bereid om Kortrijk een vaste post van de spoorwegpolitie toe te kennen, gezien de grote onveiligheid in en rond het station? Wanneer mag men deze post verwachten? Zo niet, waarom niet?

Antwoord ontvangen op 24 juli 2012 :

Vragen 1 en 2.

De diensten van de vorige Commissaris-generaal hebben medio 2011 inderdaad een brief ontvangen van de korpschef van de politiezone VLAS, maar deze werd tot heden nog niet formeel beantwoord.

Vraag 3.

Aansluitend op een omzendbrief van 15 april 2002 heeft de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken beslist tot het voorzien van een vaste post van de federale spoorwegpolitie in de volgende tien grote treinstations : Brussel-Zuid, Brussel-Noord, Brugge, Gent, Antwerpen, Luik, Bergen, Namen, Charleroi, en Leuven.

De overige treinstations behoren, in gevolge deze omzendbrief van 2002, tot de verantwoordelijkheid van de lokale politie.

Momenteel is er bij de federale politie geen capaciteit beschikbaar om bijkomende vaste posten te voorzien in stations, onder meer te Kortrijk.

De federale spoorwegpolitie gevestigd te Brugge neemt weliswaar deel aan de veiligheidsacties georganiseerd door de DirCo Kortrijk en voorziet tevens regelmatig diensten op de treinen van en naar Kortrijk en in het station van Kortrijk.