Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-749

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 28 december 2010

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

NMBS Holding - Personeel - Taalaanhorigheid

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
overheidsapparaat
taalgebruik
officiŽle statistiek

Chronologie

28/12/2010 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4387

Vraag nr. 5-749 d.d. 28 december 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Pdata is het elektronische bestand dat een statistisch overzicht geeft van het personeel van de Belgische staat en via het internet raadpleegbaar is. Raadpleegt men dit bestand dan blijkt dat momenteel geen enkel gegeven beschikbaar is voor NMBS Holding.

Kan de minister mij daarom voor deze instelling meedelen, telkens opgesplitst volgens taalaanhorigheid:

1. hoeveel personeelsleden er in 2010 (bij voorkeur op datum van 30 juni 2010) in dienst waren, uitgedrukt in voltijdse eenheden;

2. hoeveel statutaire en contractuele personeelsleden er waren (en desgevallend hoeveel personeelsleden nog een ander statuut hebben)?

Graag kreeg ik ook een verdeling van de betrekkingen over de verschillende niveaus.