Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3832

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 14 juli 2009

aan de minister van Justitie

Justitie - Personeel - Inzetting visueel gehandicapte personen

ministerie
ambtenaar
overheidsapparaat
lichamelijk gehandicapte
integratie van gehandicapten

Chronologie

14/7/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/8/2009 )
9/9/2009 Antwoord

Vraag nr. 4-3832 d.d. 14 juli 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In antwoord op mijn parlementaire vraag nr. 4-590 bezorgde de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken mij informatie in verband met het proefproject dat door de federale politie was opgezet en waarbij zes blinden en slechtzienden gedurende zes maand zouden worden ingezet als telefoontapper.

Op grond van de analyse van de behoeften van de verschillende gedeconcentreerde gerechtelijke directies, werden toen zes visueel gehandicapten aangeworven voor de tapkamers binnen drie van die directies. Begin juli 2007 zijn ze in dienst getreden; twee in Antwerpen, twee in Brussel, één Franstalige en één Nederlandstalige, evenals twee in Luik.

Het project werd door de federale politie blijkbaar zeer positief geëvalueerd.

1. Worden binnen Justitie eveneens blinden of slechtzienden tewerkgesteld?

2. Indien ja, binnen welke diensten oefenen zij hun job uit?

Antwoord ontvangen op 9 september 2009 :

Onze organisatie hecht heel veel belang aan de integratie van personen met een handicap. Daarom werkt de dienst Diversiteitsbeleid heel intensief aan de uitwerking van een specifiek beleid voor personen met een handicap.

Op grond van de gegevens waarover wij beschikken, kunnen wij thans echter geen inventarisatie maken van de verschillende soorten handicaps van onze medewerkers.

De dienst Diversiteitsbeleid weet dat bepaalde medewerkers een visuele handicap hebben. Dit is het geval in verschillende directoraten-generaal of stafdiensten, inzonderheid in hetdirectoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden en in de stafdienst ICT,...

Onlangs werd overigens de eerste blinde magistraat benoemd.

Het is voor ons op dit ogenblik echter niet mogelijk om op algemene en systematische wijze een lijst te maken van alle medewerkers met een dergelijke handicap.

Met de uitwerking van een globaal actieplan voor de werving van personen met een handicap door de dienst Diversiteitsbeleid zou dit probleem echter binnenkort opgelost moeten zijn.