S. 5-1447 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
Filip Dewinter    Yves Buysse    Bart Laeremans    Anke Van dermeersch   

gezondheidsverzorging
buitenlandse staatsburger
illegale migratie
asielzoeker
verblijfsrecht
politiek asiel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1447/1 5-1447/1 (PDF) Wetsvoorstel 24/1/2012
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
24/1/2012   Indiening Doc. 5-1447/1 5-1447/1 (PDF)
26/1/2012   Inoverwegingneming
26/1/2012   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
26/1/2012   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd