Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2952

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 12 augustus 2011

aan de minister van Justitie

Gevangenissen - Personeelsverloop - Analyse

strafgevangenis
gevangenispersoneel
mobiliteit van arbeidskrachten
personeelsbeheer
gedetacheerd werknemer

Chronologie

12/8/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4382

Vraag nr. 5-2952 d.d. 12 augustus 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Een van de instrumenten om een personeelsbeleid te evalueren, is de analyse van het verloop van de medewerkers. Zowel de gemiddelde tijd in dienst, de redenen van vertrek of vraag naar overplaatsing als de manier waarop dit opgevolgd wordt, zijn van groot belang.

Graag verneem ik van de minister hoe het verloop van medewerkers er uitziet binnen onze gevangenissen.

1) Doet Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie op regelmatige tijdstippen onderzoek naar het verloop bij de personeelsleden in onze gevangenissen? Indien ja, wat is de frequentie van dergelijke onderzoeken? Wie wordt betrokken in die onderzoeken? Wat zijn de conclusies van het meest recente onderzoek? Zijn er belangrijke verschillen tussen de verschillende gevangenissen onderling?

2) Wordt bij een vrijwillig vertrek van een medewerker telkens een gesprek voorzien met de betrokkene om na te gaan wat de echte redenen van het vertrek zijn? Door wie wordt dit gesprek gevoerd? Aan wie worden de resultaten meegedeeld.

Indien neen, waarom gebeurt dit niet?