Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4391

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 28 december 2011

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Reizigers die illegaal in het land verblijven - Uitschrijven van nultickets

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
plaatsbewijs
illegale migratie
politiek asiel
asielzoeker

Chronologie

28/12/2011Verzending vraag
28/4/2014Einde zittingsperiode

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2195

Vraag nr. 5-4391 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In oktober 2002 heeft de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) een zogenaamd " nulticket " voor uitgewezen asielzoekers ingevoerd. Dit kwam erop neer dat indien een treinbegeleider vaststelde dat er een treinreiziger aan boord was die over geen ticket of over geen geld beschikte maar wel over een bevel om het land te verlaten dat de " geldigheidsduur " van maximum twee maanden niet overschrijdt, door die treinbegeleider aan de uitgewezen vreemdeling een ticket tegen een nultarief werd uitgereikt dat geldig was tot het laatste station voor de grens. De theorie is natuurlijk dat men er dan van uit gaat dat de betrokken vreemdeling effectief tot aan de grens op de trein zit en dan het land verlaat.

Mijn concrete vragen:

1) Wordt dit systeem nog steeds toegepast?

2) Is dit enkel bedoeld voor uitgewezen vreemdelingen die een bevel om het land te verlaten kunnen voorleggen of dient dit ook voor vreemdelingen zonder papieren?

3) Werd, met het oog op vaststelling van herhaling, ondertussen reeds voorzien dat de treinbegeleiders de identiteit van de uitgewezene noteren?

4) Hoeveel dergelijke tickets van het nultarief werden uitgereikt in 2008, 2009 en 2010?