S. 5-2157 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het CoŲrdinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, met betrekking tot de samenstelling van de vaste commissie belast met de begeleiding van het Vast Comitť van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdienten
Anke Van dermeersch    Yves Buysse    Filip Dewinter    Bart Laeremans   

politieke oppositie
parlementair toezicht
Vaste Comitťs van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten
CoŲrdinatieorgaan voor de dreigingsanalyse
staatsveiligheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2157/1 5-2157/1 (PDF) Wetsvoorstel 20/6/2013
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/6/2013   Indiening Doc. 5-2157/1 5-2157/1 (PDF)
27/6/2013   Inoverwegingneming
27/6/2013   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
27/6/2013   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd