Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9107

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 24 mei 2013

aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Asbestfonds - Uitkeringen - Rechtstreekse slachtoffers - Nabestaanden

asbest
officiŽle statistiek
geografische spreiding

Chronologie

24/5/2013 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 5-9107 d.d. 24 mei 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 1 april 2007 werd het Asbestfonds opgericht, als onderdeel van het Fonds voor Beroepsziekten, met de bedoeling slachtoffers die werden blootgesteld aan asbest te vergoeden.

In 2008 keerde het Asbestfonds een maandelijks bedrag uit aan 350 tot 400 mensen. De toenmalige administrateur-generaal van het Asbestfonds gaf destijds al aan dat het fonds "nog niet op kruissnelheid" draaide.

We zijn nu al meer dan zes jaar verder en ik had graag een antwoord gekregen op onderstaande vragen:

1) Hoeveel aanvragen kwamen er in totaal sinds de oprichting van het fonds al binnen, graag opgesplitst per jaar en per provincie?

2) Aan hoeveel mensen betaalt het Asbestfonds op datum van vandaag een maandelijks bedrag uit? Graag ook een opsplitsing per provincie.

Wat is de verhouding tussen het aantal rechtstreekse slachtoffers en het aantal nabestaanden dat een uitkering krijgt?

3) Welke nabestaanden kunnen een recht uitoefenen op een uitkering en wat zijn de modaliteiten (in tijd)?