Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-228

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 8 oktober 2010

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Treinverbindingen naar Noord-Frankrijk - Aantallen - Grenstarieven

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
grensoverschrijdend vervoer
reizigerstarief

Chronologie

8/10/2010 Verzending vraag
20/6/2011 Antwoord

Vraag nr. 5-228 d.d. 8 oktober 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Bond van Trein-, Tram- en Busgebruikers vzw maakte de West-Vlaamse parlementsleden attent op het feit dat de spoorlijn 73 van Gent naar Adinkerke, die verder loopt naar Duinkerke, er wat het grensoverschrijdende traject betreft, al jaren ongebruikt bij ligt. In Frankrijk blijkt er interesse te bestaan voor een heropening, maar de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) zou van haar kant weinig interesse betonen.

De heropening van deze lijn voor het reizigersverkeer zou nochtans een extra troef zijn voor het toerisme in de Westhoek en bovendien een oplossing kunnen zijn voor de verkeershinder in de omgeving van Plopsaland.

Ook vanuit Kortrijk voldoen de verbindingen vanuit Noord-Frankrijk, ondanks eerder gemaakt beloftes, niet aan de verwachtingen. De organisatie TreinTramBus pleit hier voor meer treinen (gedeeltelijk met minder tussenstops) en goedkopere grenstarieven. En en ander zou kunnen kaderen in projecten in verband met de Eurometropool Rijsel-Kortrijk-Doornik.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vraag:

Is de minister zich van deze problemen bewust en werden er maatregelen genomen om in te gaan op de suggesties die gemaakt zijn door de organisatie TreinTramBus?

Antwoord ontvangen op 20 juni 2011 :

De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)-Groep deelt het volgende mee:

De NMBS heeft niet de intentie om treinen te laten rijden op het gedeelte van lijn 73 van De Panne tot Duinkerke en dit om de volgende redenen: