Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5661

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 7 december 2009

aan de minister van Justitie

Minderjarigen - Delinquentie - Ouderstages - Resultaten - Kostprijs

jeugdcriminaliteit
jongere
minderjarigheid
ouderlijke verantwoordelijkheid
kinderbescherming
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)
onderwijs voor volwassenen

Chronologie

7/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
4/3/2010 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4186

Vraag nr. 4-5661 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Blijkbaar heeft de minister het samenwerkingsakkoord met de gemeenschappen opgezegd in verband met de organisatie van de stages voor ouders met delinquente minderjarigen. Dit wegens tegenvallende resultaten.

Kan de minister melden hoeveel ouders sinds de opstart van het systeem hebben gebruik gemaakt van deze stagemogelijkheid?

Hoeveel heeft deze stage ondertussen gekost aan de federale overheid?

Antwoord ontvangen op 4 maart 2010 :

De minister beschikt niet over precieze cijfers inzake het aantal ouderstages dat er tot nu toe is uitgevoerd. Dit punt behoort tot de bevoegdheid van de ministers van welzijn van de Gemeenschappen. Op het congres over jeugddelinquentie van 23 en 24 maart 2009 werd er verduidelijkt dat er in Vlaanderen in 2008 zevenenveertig ouderstages hebben plaatsgevonden.

Tot nu toe heeft de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie in dit kader 3 132 479,84 euro betaald aan de Gemeenschappen (1 026 667,00 in 2007 en 2 105 812,84 in 2008).