Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6243

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 11 mei 2012

aan de staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken

Kids-ID - Hallo Ouders-systeem - Gebruik - Uitbreiding

identiteitsbewijs
kind

Chronologie

11/5/2012Verzending vraag
7/6/2012Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-4417

Vraag nr. 5-6243 d.d. 11 mei 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sinds een paar jaar kunnen ouders die met hun kinderen jonger dan 12 jaar naar het buitenland willen reizen, een Kids-ID aanvragen. Deze elektronische identiteitskaart bevat naast de gewone identiteitsgegevens ook een toegang tot het Hallo Ouders-Systeem. Als een kind verloren loopt, een ongeval heeft of in moeilijkheden verkeert, kunnen personen die het kind in nood aantreffen het telefoonnummer op de achterzijde van de kaart bellen. De toepassing Hallo Ouders telefoneert dan de zeven nummers die de ouders vooraf hebben opgegeven tot iemand van de familie bereikt is. Als er niemand opneemt, wordt de oproep automatisch doorgeschakeld naar het noodnummer van Child Focus. De kids-ID kan ook gebruikt worden om zich op het internet te identificeren.

Onze vragen:

1) Hoeveel Kids-ID's werden er reeds uitgereikt (graag cijfers per jaar en per gewest)?

2) Hoeveel van die Kids-ID's werden gelinkt met het Hallo Ouders-systeem?

3) Hoe vaak werd effectief gebruik gemaakt van het Hallo Ouder-systeem?

4) De Kids-ID is vooral van belang als kinderen meereizen met hun ouders naar het buitenland. Zij zullen dus waarschijnlijk enkel in het buitenland deze kaart bij zich dragen, als ze al niet door de ouders wordt bijgehouden. Op welke manier zullen buitenlanders die het kind in een noodsituatie aantreffen weten dat ze het nummer achterop de kaart moeten bellen? Bestaat dit systeem ook in het buitenland?

5) Hoeveel kost het Hallo Ouders-systeem?

6) Is het Hallo Ouders-systeem ook mogelijk op de e-ID van kinderen ouder dan 12 jaar? Zo ja, op welke manier? Zo niet, overweegt de geachte minister om deze mogelijkheid te voorzien?

Antwoord ontvangen op 7 juni 2012 :

1. Deze informatie is beschikbaar bij het Rijksregister.

2. Het totaal aantal Kids-ID’s geactiveerd voor het systeem Hallo Ouders bedroeg 81 303 op 1 mei 2012.

3. Het systeem registreerde op 1 mei 2012 een totaal van 776 aangiftes sinds het in dienst is.

4. De communicatie in het buitenland betreffende Hallo ouders behoort niet tot de taak van de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatie Technologie (FEDICT). FEDICT heeft geen weet van een gelijkaardig systeem in het buitenland.

5. Het budget voor de projectfase bedraagt 454 500 euro (BTW inbegrepen)

Het maandelijkse budget voor de exploitatie bedraagt 14 298,86 euro (BTW inbegrepen) voor een periode van drie jaar.

6. De dienst Hallo ouders is momenteel niet voorzien voor kinderen ouder dan twaalf jaar. Dit is echter wel mogelijk op voorwaarde dat bepaalde wijzigingen en aanpassingen worden aangebracht die vooraf dienen te worden geanalyseerd.