Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5145

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 10 januari 2012

aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie

Asielzoekers - Lokale Opvanginitiatieven (LOI's) - Bezettingsgraad

politiek asiel
sociale voorzieningen
gemeentelijk publiekrechtelijk lichaam
asielzoeker

Chronologie

10/1/2012 Verzending vraag
14/3/2012 Antwoord

Vraag nr. 5-5145 d.d. 10 januari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Kan de geachte staatssecretaris mij voor elke gemeente die over een Lokaal Opvanginitiatief (LOI) beschikt meedelen over hoeveel opvangplaatsen zij beschikt op 31 januari 2009, 31 januari 2010 en heden (december 2011)?

Wat was de bezettingsgraad van elk van deze LOI's op deze data?

Antwoord ontvangen op 14 maart 2012 :

In antwoord op uw vraag, 

Gelieve in bijlage de tabellen met de gevraagde informatie te vinden. Het gaat over een overzicht van de aantallen op één gegeven moment. De lege plaatsen zijn plaatsen die dagelijks voor de noden van het opvangnetwerk gebruikt worden. 

Hierbij wens ik op te merken dat de opvangcapaciteit 8 969 plaatsen bedroeg eind december 2011, terwijl de bezetting 8 498 plaatsen bedroeg. Het aantal geschorste opvangplaatsen is in deze 8 969 plaatsen inbegrepen. Zoals u weet kan het aantal geschorste opvangplaatsen tijdelijk niet ter beschikking gesteld worden aan het Agentschap.

De door het geachte lid gevraagde gegevens werden hem rechtstreeks meegedeeld. Gelet op de aard ervan worden zij niet gepubliceerd, maar liggen zij ter inzage bij de griffie van de Senaat.