Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-743

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 28 december 2010

aan de staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen

Paleis voor Schone Kunsten - Personeel - Taalaanhorigheid

schone kunsten
overheidsapparaat
taalgebruik
officiŽle statistiek

Chronologie

28/12/2010 Verzending vraag
7/2/2011 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-742

Vraag nr. 5-743 d.d. 28 december 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Pdata is het elektronische bestand dat een statistisch overzicht geeft van het personeel van de Belgische staat en via het internet raadpleegbaar is. Raadpleegt men dit bestand dan blijkt dat momenteel geen enkel gegeven beschikbaar is voor het Paleis voor Schone Kunsten.

Kan u mij daarom voor deze instelling meedelen, telkens opgesplitst volgens taalaanhorigheid:

1. hoeveel personeelsleden er in 2010 (bij voorkeur op datum van 30 juni 2010) in dienst waren, uitgedrukt in voltijdse eenheden;

2. hoeveel statutaire en contractuele personeelsleden er waren (en desgevallend hoeveel personeelsleden nog een ander statuut hebben)?

Graag kreeg ik ook een verdeling van de betrekkingen over de verschillende niveaus.

Antwoord ontvangen op 7 februari 2011 :

Het Paleis voor Schone Kunsten is een naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk. De inlichtingen over het personeel zijn vermeld in de sociale balans toegevoegd aan zijn jaarlijkse rekeningen. Deze rekeningen worden neergelegd bij de Nationale Bank en zijn consulteerbaar op het Internet http://www.nbb.be. Het jaarverslag van de vennootschap bevat ook een deel over Personeelszaken en is consulteerbaar op de website http://www.bozar.be (v° Rapporten en contracten).

1. Op 29 november 2010, bedroeg het totaal aantal personeelsleden van het Paleis voor Schone Kunsten, uitgedrukt in FTE, 275 waarvan 137 behoren tot de Franstalige taalrol en 138 tot de Nederlandstalige taalrol.

2. In dit totaal, bedraagt het aantal statutaire personeelsleden, steeds uitgedrukt in FTE, 17 waarvan 5 behoren tot de Franstalige taalrol en 12 tot de Nederlandstalige taalrol.

Er bestaat geen verdeling van de statutaire betrekkingen over verschillende niveaus.