S. 5-1078 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling 3, "Regels betreffende de pacht in het bijzonder", van het Burgerlijk Wetboek wat betreft het vorderingsrecht van de pachter in geval van verkoop van het goed aan een openbaar bestuur of een publiekrechtelijk persoon
Bart Laeremans    Yves Buysse    Filip Dewinter    Anke Van dermeersch   

recht van voorkoop
overheidsadministratie
pachtcontract

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1078/1 5-1078/1 (PDF) Wetsvoorstel 14/6/2011
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
14/6/2011   Indiening Doc. 5-1078/1 5-1078/1 (PDF)
23/6/2011   Inoverwegingneming
23/6/2011   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
23/6/2011   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd