Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-1534

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 30 maart 2022

aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee

Gevangenissen - Methadonbehandelingen voor gevangene - Cijfers - Kostprijs - Methadonprogramma's - Evaluatie - Opvolging na vrijlating

strafgevangenis
verdovend middel
geneeswijze
officiŽle statistiek
drugverslaving

Chronologie

30/3/2022 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/4/2022 )
19/4/2022 Antwoord

Vraag nr. 7-1534 d.d. 30 maart 2022 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Preventie, en dus ook drugpreventie, is een bevoegdheid van de deelstaten. Campagnes om hieraan te werken worden ook uitgerold in federale instellingen zoals onze penitentiaire instellingen, zodat dit een transversaal karakter heeft.

Aan personen met (zware) drugsverslaving wordt in onze penitentiaire instellingen in bepaalde gevallen methadon of een ander drugvervangend middel toegediend. Graag had ik van de geachte minister per penitentiaire instelling een stand van zaken over de toepassing hiervan gekregen.

1) Hoeveel gevangenen volgen op dit ogenblik een methadonbehandeling? Graag kreeg ik een totaalcijfer, alsook een opsplitsing per penitentiaire instelling.

2) Wat is de kostprijs per gevangene en de totale kostprijs op jaarbasis?

3) Is de kostprijs nog steeds volledig ten laste van de overheid of wordt de kostprijs (gedeeltelijk) teruggevorderd van de gedetineerde?

4) Zijn er (tussentijdse) evaluaties van die methadonprogramma's? Indien ja, wat zijn daar de resultaten of aanbevelingen van?

5) In hoeverre is er een opvolging na vrijlating?

Antwoord ontvangen op 19 april 2022 :

1) & 2) De antwoorden op de eerste twee vragen worden gegeven in de onderstaande tabellen.

Penitentiaire instelling

BUVIDAL

METHADON

SUBOXONE

Eindtotaal

ANDENNE

 

5

35

40

ANTWERPEN

1

19

6

26

AARLEN

 

4

4

8

BERKENDAEL

 

7

 

7

BEVEREN

 

9

3

12

BRUGGE

5

29

37

71

DENDERMONDE

 

11

4

15

DINANT

 

2

 

2

VORST

 

 

7

7

GENT

 

20

2

22

HASSELT

11

16

18

45

HOOGSTRATEN

 

 

3

3

HOEI

 

4

4

8

ITTRE

 

8

20

28

JAMIOULX

 

23

7

30

LANTIN

4

11

98

113

LEUVEN CENTRAAL

1

 

14

15

LEUVEN HULP

 

5

11

16

LEUZE

 

4

24

28

MARCHE

 

13

37

50

MARNEFFE

 

2

17

19

MECHELEN

 

2

 

2

MERKSPLAS

 

9

 

9

BERGEN

 

18

19

37

NAMEN

 

9

11

20

NIJVEL

 

5

9

14

OUDENAARDE

 

5

4

9

PAIFVE

 

 

3

3

RUISELEDE

 

 

 

0

SINT-GILLIS

 

21

17

38

SAINT-HUBERT

 

8

27

35

TONGEREN

 

1

 

1

DOORNIK

 

9

14

23

TURNHOUT

 

6

5

11

WORTEL

 

8

8

16

Eindtotaal

22

293

468

783

RAMING KOSTEN

gemiddelde kost per dag voor 1 patiënt

 

3,00 €

3,00 €

 

gemiddelde kost per maand voor 1 patiënt

365,00 €

 

 

 

geraamde kost per jaar

96 360,00 €

320 835,00 €

512 460,00 €

929 655,00 €

voor alle patiënten

 

 

 

 

kosten :

 

 

 

 

3 € per dag per patiënt voor behandeling met Methadone of Suboxone is een aanname (maar geeft wel een realistische inschatting van de kost).

Om de werkelijke kost per jaar te berekenen moeten al de fakturen van de magistrale bereidingen en verkoop verdoving, dat is niet mogelijk.

365 € per patiënt per maand voor de behandeling met Buvidal :

wekelijkse inspuiting: :

92,30 € per week

92,30 € x 4

369,2 € per 4 weken


maandelijkse inspuiting

364,04 € per maand


puntmeting: toestand op 1 dag ( 17 maart 2022 ), we gebruiken de cijfers van 17/03/22 om de kost per jaar te berekenen.


dus de kost van 1 dag x 365 dagen.


3) De kostprijs wordt niet teruggevorderd van de gedetineerden. Dit maakt deel uit van de gezondheidszorg voor gedetineerden en de kosten daarvan zijn op heden te dragen door de begroting van de Medische Dienst van het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen.

4) De behandeling met methadon is een onderdeel van verschillende substitutiebehandelingen. De behandeling wordt individueel aangepast aan de desbetreffende gedetineerde en maakt deel uit van de individuele gezondheidsopvolging van de gedetineerde of is een onderdeel van een drugsaanpakprogramma in de gevangenis. Na de ontwenning (eventueel met hulp van een substitutieprogramma) kan de gedetineerde bijvoorbeeld instromen in een drugsvrije afdeling.

In die zin zijn er dus geen globale methadonbehandelingen die kunnen worden geëvalueerd.

5) Opvolging na invrijheidstelling wordt bepaald door het al dan niet kunnen doorstromen of instromen in gespecialiseerde programma’s van de externe hulpverlening of opvolging van de huisarts van de gedetineerde. Indien een gedetineerde bij vrijlating nog substitutietherapie krijgt, zal de medische dienst van de gevangenis voorafgaand zijn vrijlating, mits toestemming van de patiënt, contact opnemen met de behandelde arts om de voortzetting van de therapie te kunnen organiseren. Bovendien zal de patiënt medicatie voor enkele dagen meekrijgen zodat de therapie niet wordt onderbroken.