Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-639

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 22 september 2020

aan de minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee

Covid-19 - Persoonlijke beschermingsmiddelen - Strategische reserve - Niet-steriele handschoenen - Tekort - Maatregelen

epidemie
infectieziekte
medisch en chirurgisch materiaal
schaarste

Chronologie

22/9/2020 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2020 )
1/10/2020 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 7-705
Heringediend als : schriftelijke vraag 7-751

Vraag nr. 7-639 d.d. 22 september 2020 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Vandaag melden de media dat er binnenkort een grote voorraad aan mondmaskers zal worden geleverd. Het aanleggen van een voldoende grote strategische reserve aan persoonlijke beschermingsmiddelen moet inderdaad een prioriteit zijn.

Uit actuele informatie van de Brugse woonzorgcentra blijkt dat er zich momenteel echter vooral een tekort aan niet-steriele handschoenen stelt. Er zijn op dit ogenblik blijkbaar zeer weinig mogelijkheden om lokaal binnen een redelijke termijn aan redelijke prijzen een geruststellende reserve aan deze handschoenen op te bouwen.

1) Is dit tekort een louter lokale vaststelling of is dit een probleem dat zich ook elders stelt?

2) Welke maatregelen heeft de geachte minister genomen om deze stock zo vlug mogelijk aan te vullen?

3) Is er met betrekking tot deze niet-steriele handschoenen op korte termijn zicht op het creŽren van een lokale productiecapaciteit of op het opschalen van de bestaande capaciteit?