Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4384

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 28 december 2011

aan de minister van Justitie

Ontsnappingen - Gevangenissen - Stoorzender gsm-verkeer - Proefproject Andenne - Resultaten - Cijfers - Stand van zaken

strafgevangenis
gedetineerde
mobiele telefoon
mobiele communicatie

Chronologie

28/12/2011 Verzending vraag
22/8/2012 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3634

Vraag nr. 5-4384 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Een tijd geleden kon de gangster Ashraf Sekkaki ontsnappen uit de gevangenis van Brugge, door zijn kompanen via gsm de weg te wijzen naar de plaats waar hij bevrijd moest worden. Ook andere gevangenen, onder meer Carl De Schutter, organisator van de moord op veearts-keurder Van Noppen, werden betrapt met gsm's in hun cel. Het probleem van gevangenen die vanuit hun cel " naar buiten " kunnen bellen met een binnengesmokkelde gsm, zou volgens een artikel in Het Laatste Nieuws van augustus 2009, in alle drieŽndertig gevangenissen van ons land bestaan.

Het dossier van stoorzenders in de gevangenis blijkt een lange voorgeschiedenis te hebben. Op 12 mei 2005 kopte Het Nieuwsblad " Gevangenissen voortaan buiten gsm-bereik ". Midden 2006, aldus het artikel zouden alle Belgische gevangenissen een stoorzender krijgen die het illegale gsm-verkeer van gedetineerden voorgoed onmogelijk zou maken. De Regie der Gebouwen, die in opdracht van de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie het dossier uitwerkte, was klaar met het lastenboek. En de toenmalige minister van Justitie, Mevrouw Onkelinx, zou spoed achter het dossier zetten dat nog door haar voorganger, de heer Marc Verwilghen, in gang was gezet.

Het proefproject dat was opgestart in de gevangenis van Andenne, en waarvoor vijf miljoen euro was uitgetrokken, leverde volgens de woordvoerder van de minister " goede resultaten " op.

Volgens Laurent Sempot van het Bestuur der strafinrichtingen, aan het woord in Het Laatste Nieuws in augustus 2009, leek de stoorzender in Andenne echter vooral het gsm-verkeer van de buren in de war te sturen en niet waterdicht te zijn. De firma beloofde de stoorzender te kunnen verfijnen, maar dat zou nog extra geld kosten en het budget reikte niet zo ver. De firma zelf beweerde dat de stoorzender wťl werkte maar dat de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie niet wilde betalen voor maatwerk, voor een waterdicht systeem. Hoe dan ook, het project werd afgevoerd en de vijf miljoen euro belastinggeld leverden niets op.

In 2009 sprak de heer Sempot over een nieuw " elektronisch systeem " om gsm-gesprekken onmogelijk te maken en over nieuwe projecten in verschillende gevangenissen. Hij kondigt aan dat 'als de tests zijn afgelopen, over een paar maanden, het systeem zou worden voorgelegd aan de minister van Justitie.

Hierbij volgende vragen:

1) Wat is de stand van zaken vandaag? Is er ondertussen in alle Belgische gevangenissen een waterdichte stoorzender? Zo ja, sinds wanneer? Zo niet, waarom niet?

2) Hoeveel gsm's werden de voorbije jaren (sinds 2005) in beslag genomen in de verschillende gevangenissen (graag een opsomming per jaar en per gevangenis)?

3) In hoeveel gevallen werd sinds 2005 een ontsnapping van gedetineerden mogelijk gemaakt door gsm-verkeer vanuit de gevangenis?

4) In welke gevangenissen liepen de projecten waarover de heer Sempot het had? Wat waren de resultaten? Hoeveel hebben die projecten gekost?

5) Wanneer denkt de geachte minister dit dossier eindelijk af te ronden en de installatie van stoorzenders in de Belgische gevangenissen te verwezenlijken?

Antwoord ontvangen op 22 augustus 2012 :

Het DG EPI heeft de voorbije jaren systemen uitgetest om GSM-verkeer te verstoren. De proefprojecten in Andenne en daarna Brugge werden om allerlei redenen onvoldoende positief verklaard en bleken ook financieel moeilijk haalbaar. 

Daarom werd besloten om ervan af te stappen en over te gaan tot een veel eenvoudiger systeem van GSM-sweeping, waarbij actief wordt gezocht naar GSM’s binnen de gevangenis. Na een testfase met sweepings in allerlei inrichtingen is het DG EPI overgegaan tot een volledige operationalisering ervan. 

Dit systeem is in vergelijking zeer goedkoop : ongeveer 20 000 euro voor zes apparaten. Ook inzake personeelsinzet is dit eenvoudig gezien het materiaal volledig door het DG EPI wordt beheerd en gebruikt. Het wordt trouwens eveneens gebruikt in Duitsland en Engeland. 

In 2011 werden er 66 sweepings georganiseerd, waaronder 1 in Tilburg, waarbij 167 GSM’s werden gevonden. Er bestaan geen cijfers voor de vorige jaren gezien het systeem pas in 2010 werd ingevoerd. Het DG EPI houdt geen gegevens rond GSM-gebruik tijdens ontsnappingen. 

In de toekomst zullen de sweepings verder worden uitgebreid. Daarnaast zullen er in de nieuwe gevangenissen systemen geïnstalleerd worden inzake strijd tegen GSM’s.