Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-744

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 28 december 2010

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen

Commissie voor het Bank-, FinanciŽn- en Verzekeringswezen - Personeel - Taalaanhorigheid

Financial Services and Markets Authority
overheidsapparaat
taalgebruik
officiŽle statistiek

Chronologie

28/12/2010 Verzending vraag
28/3/2011 Antwoord

Vraag nr. 5-744 d.d. 28 december 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Pdata is het elektronische bestand dat een statistisch overzicht geeft van het personeel van de Belgische staat en via het internet raadpleegbaar is. Raadpleegt men dit bestand dan blijkt dat momenteel geen enkel gegeven beschikbaar is voor de Commissie voor het Bank-, FinanciŽn- en Verzekeringswezen.

Kan de minister mij daarom voor deze instelling meedelen, telkens opgesplitst volgens taalaanhorigheid:

1. hoeveel personeelsleden er in 2010 (bij voorkeur op datum van 30 juni 2010) in dienst waren, uitgedrukt in voltijdse eenheden;

2. hoeveel statutaire en contractuele personeelsleden er waren (en desgevallend hoeveel personeelsleden nog een ander statuut hebben)?

Graag kreeg ik ook een verdeling van de betrekkingen over de verschillende niveaus.

Antwoord ontvangen op 28 maart 2011 :

Gelet op het bijzondere statuut van de Commissie voor het Bank, Financie- en assurantiewezen (CBFA) bevat Pdata geen gegevens over het personeel van de CBFA.

Het geachte lid zal in onderstaande tabel een antwoord vinden op zijn vragen.

De aandacht van het geachte lid wordt ook gevestigd op het feit dat, ingevolge de fusie met de CDV in 2004, zowel contractuele als statutaire medewerkers van het openbaar ambt deel uitmaken van het personeelsbestand van de CBFA.

Tot slot beschikt de CBFA over een taalkader, waarvan de naleving door de Vaste Commissie voor Taaltoezicht wordt opgevolgd.

CBFA : 30 juni 2010 /

30 juin 2010


Taaltrap / Degré linguistique

En ETP et en %

in VTE en %


I

II

III

IV

V

VI

Tot


N


5,00

116,15

52,95

33,95

19,05

1,00

228,10


F


6,00

104,25

43,45

19,70

11,80

8,55

193,75


Tot


11,00

220,40

96,40

53,65

30,85

9,55

421,85

CBFA All% N


45,45

52,70

54,93

63,28

61,75

10,47

54,07


% F


54,55

47,30

45,07

36,72

38,25

89,53

45,93


N


5,00

109,25

45,95

27,75

13,65

1,00

202,60


F


6,00

96,45

36,85

17,90

8,50

2,60

168,30


Tot


11,00

205,70

82,80

46,65

22,15

3,60

370,90

CBFA Contract.% N


45,45

52,21

55,50

60,79

61,63

27,78

54,62


% F


54,55

46,89

44,50

39,21

38,37

72,22

45,38
N


0,00

0,00

0,00

0,00

1,80

0,00

1,80


F


0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

5,95

6,95


Tot


0,00

0,00

0,00

0,00

2,80

5,95

8,75

Contractuels


ex-OCA

% N


0,00

0,00

0,00

0,00

64,29

0,00

20,57


% F


0,00

0,00

0,00

0,00

35,71

100,00

79,43
N


0,00

6,90

7,00

6,20

3,60

0,00

23,70


F


0,00

7,80

6,60

1,80

2,30

0,00

18,50


Tot


0,00

14,70

13,60

8,00

5,90

0,00

42,20

Statutaires


ex-OCA

% N


0,00

46,94

51,47

77,50

61,02

0,00

56,16


% F


0,00

53,06

48,53

22,50

38,98

0,00

43,84