Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7171

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 16 oktober 2012

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Abonnementen - Betalingsbewijzen - Afdrukkwaliteit - Klachten

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
plaatsbewijs

Chronologie

16/10/2012Verzending vraag
22/3/2013Antwoord

Vraag nr. 5-7171 d.d. 16 oktober 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Er bereiken mij heel wat klachten van treinbegeleiders Ún treinreizigers over de kwaliteit van de afdruk van het betalingsbewijs voor treinabonnementen.

De afdrukkwaliteit van het strookje dat moet worden toegevoegd aan het eigenlijke abonnement is van slechte kwaliteit, waardoor de tekst bij wrijving vlug verdwijnt of moeilijk leesbaar wordt. Ook het lettertype is blijkbaar verkleind, waardoor het soms moeilijk wordt om na te gaan of iemand een abonnement voor 1ste dan wel voor 2de klasse heeft.

Beide elementen maken de controle door treinbegeleiders zeer moeilijk, wat zorgt voor wrevel maar vooral voor tijdverlies.

Is de geachte minister op de hoogte van dit probleem?

Indien ja, hoe wordt dit geremedieerd?

Antwoord ontvangen op 22 maart 2013 :

1.   De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)-Groep kent het probleem van de onleesbaarheid van bepaalde treinkaartvalidaties.

Dit probleem heeft echter niets te maken met het afdrukken op zich maar wordt veroorzaakt door het plastic hoesje, waarvan de textuur te ruw is. In bepaalde omstandigheden wordt hierdoor de leesbaarheid van bepaalde opschriften aangetast.

2.   De NMBS-Groep heeft reeds nieuwe hoesjes aangekocht die perfect voldoen aan alle voorwaarden voor een optimale leesbaarheid van de afdruk en, sinds juni 2012, wordt elke nieuwe treinkaart uitgegeven met een dergelijk nieuw hoesje en wordt er van elke validatie met een duur van drie maanden of meer gebruik gemaakt om hoedanook het originele hoesje te vervangen.

Wanneer een treinbegeleider tijdens een controle in de trein een moeilijk leesbaar valideringsbiljet ontdekt, vraagt hij de klant om zich hiermee naar een stationsloket te begeven waar men hem kostenloos een duplicaat zal afleveren.