Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10123

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 18 oktober 2013

aan de minister van Werk

Arbeidsinspectie - Zichtbaarheid van de politie-uniformen - Rapport - Verbeteringen - Processen-verbaal

politie
gemeentepolitie
kledingstuk
arbeidsinspectie
arbeidsveiligheid
beschermingsmiddel

Chronologie

18/10/2013 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 5-10123 d.d. 18 oktober 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Drie jaar geleden werd in een rapport van de arbeidsinspectie gesteld dat de zichtbaarheid van de politie-uniformen ondermaats was (te donker en geen afdoende reflectiebanden) en dringend moest worden aangepast. Volgens het rapport voldeed de politiekledij niet aan het koninklijk besluit dat de veiligheidskledij van werknemers regelt, noch aan de algemeen geldende Europese veiligheidsnorm. Zeker voor de agenten die 's nachts opdrachten moeten vervullen op de openbare weg stelde zich een ernstig probleem. Het advies van de inspectie was bindend.

In een reactie hierop gaf de politietop toe dat er een probleem was en dat men de zaak verder zou opvolgen.

Mijn vragen:

1) Heeft de arbeidsinspectie de voorbije drie jaar verbeteringen aan de zichtbaarheid van de ordediensten kunnen vaststellen?

2) Welke engagementen werden destijds door de politie-overheden genomen?

3) Werd er ondertussen een nieuw (opvolgings)rapport afgeleverd?

4) Zo ja, wat is de essentie van dat rapport?

5) Werden de voorbije drie jaar door de arbeidsinspectie processen-verbaal opgemaakt zoals destijds aangekondigd?