Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5696

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 7 december 2009

aan de minister van Justitie

Penitentiair centrum van Brugge - Afdeling Hoge Veiligheid - Beschadiging

strafgevangenis
gedetineerde
vandalisme

Chronologie

7/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
5/1/2010 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4644

Vraag nr. 4-5696 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Begin april 2009 werd in de gloednieuwe afdeling Hoge Veiligheid van het penitentiair centrum van Brugge door een aantal gedetineerden zware schade aangebracht.

Kan de geachte minister mij melden wat de totale kostprijs van de schade bedroeg?

Werd die schade op de daders verhaald?

Antwoord ontvangen op 5 januari 2010 :

Tijdens een incident in april jongstleden werden vijf cellen op de afdeling Bijzondere veiligheid in de gevangenis van Brugge zwaar beschadigd. De schade werd vooral aan het meubilair in de cellen (bedden, kasten, tv en radio, spiegel, vensterluik) aangericht. De infrastructuur zelf bleef zo goed als onbeschadigd, op een aantal vernielingen van lichtarmatuur en elektriciteitschakelaars na. De kost van het vernielde celmateriaal in de vijf cellen wordt geraamd op 7 000 euro. De kosten voor de beschadigingen aan lichten en schakelaars werden opgevraagd bij de Regie der Gebouwen.

Ten aanzien van de gedetineerden werd een schaderapport opgesteld. De schade kan echter enkel op de gedetineerde worden verhaald bij vrijwillige betaling door de gedetineerde of via inhouding op de inkomsten uit arbeid. Tegen alle betrokken gedetineerden werd klacht neergelegd bij het parket van Brugge.