Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4030

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 10 augustus 2009

aan de minister van Klimaat en Energie

Overheidsdiensten - Vertalers - Tolken - Kostprijs

beroep in het informatiewezen
vertaling
tolken
bedrijfskosten
ministerie

Chronologie

10/8/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009)
12/11/2009Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4020
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4021
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4022
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4023
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4024
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4025
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4026
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4031
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4032
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4033
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4034
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4040

Vraag nr. 4-4030 d.d. 10 augustus 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Nogal wat overheidsdiensten maken veelvuldig gebruik van al dan niet beŽdigde vertalers/tolken.

Graag had ik van de geachte minister antwoord gekregen op de volgende vragen:

1. In welke diensten die onder uw voogdij staan en voor welke zaken wordt gebruik gemaakt van vertalers/tolken en wat is de wettelijke basis daarvoor?

2. Hoeveel keer werd door deze diensten in 2007 en 2008 gebruik gemaakt van een vertaler/tolk ?

3. Hoeveel hebben deze vertalers/tolken binnen deze diensten de overheid gekost in 2007 en 2008?

4. Hoeveel van deze kosten inzake tolk- en vertaaldiensten worden verder doorgerekend aan de gebruikers ervan?

Antwoord ontvangen op 12 november 2009 :

Het Directoraat Generaal Leefmilieu, waarvoor ik bevoegd ben binnen de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, maakt regelmatig gebruik van tolken voor ondersteuning in vergaderingen, waaraan personen extern aan de FOD deelnemen, alsook van vertaalopdrachten, wanneer de interne vertaaldienst overbelast is. Het betreft hier dan voornamelijk de vertaling van studies uitgevoerd in opdracht van het Directoraat Generaal (DG) Leefmilieu.

De Programmatorische Overheidsdienst (POD) Duurzame Ontwikkeling maakt af en toe gebruik van vertalers/tolken.

Er is geen wettelijke verplichting , maar gelet op de vaak gespecialiseerde materies is het aangewezen simultaanvertaling te voorzien.

In 2007 heeft het DG Leefmilieu negenentwintig keer beroep gedaan op de diensten van vertalers/tolken en in 2008, zevenendertig keer.

De POD Duurzame ontwikkeling heeft in 2007 zestien keer gebruik gemaakt van vertalers/tolken en in 2008 , achtendertig keer

In 2007 bedroeg de kostprijs voor het DG Leefmilieu 20 876 euro en in 2008 bedroeg de kostprijs 23 316 euro. Wat betreft de POD Duurzame ontwikkeling bedroegen de kosten in 2007 17 259 euro en in 2008 85 222 euro.

De kosten zijn ten laste van de kredieten van het DG Leefmilieu en de PD Duurzame Ontwikkeling en worden niet doorgerekend.

Voor wat betreft de FOD Economie, Kleine en Middelgrote Ondernemingen (KMO), Middenstand en Energie, verwijs ik naar het antwoord van de minister voor Ondernemen op vraag nr. 4-4032 met hetzelfde onderwerp.