Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9078

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 23 mei 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Diplomatieke missies - Verdrag van Wenen - Persona non grata - Overzicht

diplomatieke vertegenwoordiging
personeel in diplomatieke dienst
toelating van vreemdelingen
spionage

Chronologie

23/5/2013 Verzending vraag
21/8/2013 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9077
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4965

Vraag nr. 5-9078 d.d. 23 mei 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op grond van het bepaalde in artikel 9 van het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer uit 1961 en in artikel 23 van het Verdrag van Wenen inzake Consulaire Betrekkingen uit 1963 mag een ontvangende staat op elk moment en zonder dat daarvoor uitleg verschuldigd is, de zendende staat berichten dat het hoofd van een diplomatieke missie of een lid van de diplomatieke staf van de missie persona non grata of een ander lid van de staf van de missie niet aanvaardbaar is.

In dergelijke gevallen zal de zendende staat de betreffende persoon (moeten) terugroepen of zijn of haar functie in de missie beŽindigen. Een persoon kan ook non grata of niet aanvaardbaar worden verklaard voor zijn of haar aankomst op het grondgebied van de ontvangende staat.

Indien de zendende staat in gebreke blijft door de betreffende verplichtingen niet binnen een redelijke termijn uit te voeren, kan de ontvangende staat weigeren de betreffende persoon te erkennen als lid van de missie.

Graag antwoord op volgende vragen.

1) Hoe dikwijls heeft BelgiŽ de voorbije tien jaar aan buitenlandse regeringen gevraagd leden van diplomatieke missies terug te roepen omdat zij personae non gratae waren? Leidde dit telkens tot het terugroepen van leden van Belgische diplomatieke missies? Wat waren de meest voorkomende motieven? Om welke landen ging het?

2) Hoe vaak gebeurde het omgekeerde, dus op initiatief van andere landen?

3) Bestaat er in BelgiŽ een wettelijke basis waardoor ook niet-diplomatieke maar ongewenste individuen (bijvoorbeeld spionerende studenten) personae non gratae verklaard kunnen worden?

Antwoord ontvangen op 21 augustus 2013 :

Het antwoord op deze vragen komt toe aan mijn collega, de minister van Buitenlandse Zaken, de heer Reynders, aan wie u de vragen tevens gesteld heeft (respectievelijk de vraag 5-9077).